SriChinmoy.org
bs More about Sri Chinmoy
x

Mihail Gorbačov

Predsednik SSSR-a 1985.-1991.

Dobitnik Nobelove nagrade za mir 1990.

 

 

Mihail Gorbačov i Raisa Maksimovna se susreću sa Šri Činmojem
16. oktobra 1995. u Njujorku
  
 

Predsednik Gorbačov Šri Činmoju:

“Beskrajno se divim Vašem srcu ispunjenom ljubavlju i dubokoj mudrosti.”

3. novembar 1992.

Pismo


“Nadam se da će nova godina biti veoma uspešna za sve plemenite ideje i projekte koje Vi i Vaši mirovni Centri promovišete širom sveta.”

24. decembar 1992.

Pismo“...Tokom ovih godina, Mirovne meditacije u Ujedinjenim nacijama koje ste Vi ustanovili postale su moćna sila... i dale su novu snagu pokretu za mir, za obnovu duhovnosti i opstanak čovečanstva.”

17. mart 1994.

Pismo“Nema mnogo ljudi na ovom svetu koji su tako iskreno posvećeni idealima ljubavi prema bližnjima, miru i razumevanju i koji su tako nesebični u svojim delima...

Vaša dela su neprocenjiva, jer se ona ne mogu meriti nikakvim ekonomskim ni političkim merilima; ona su plemenita i leče ljudsku dušu.”

27. mart 1995.

Pismo“...Nije slučajno što su Ujedinjene nacije u svom delovanju više pažnje posvetile duhovnom napretku ljudi, a Šri Činmoj igra ogromnu ulogu u tom plemenitom radu, kao vođa Centra za mirovne meditacije namenjenih čitavom svetu.”

23. maj 1995.

Pismo 


“Prijatelju moj, Vi ste za Ujedinjene nacije otelovljenje posvećenosti njihovim plemenitim idelima...”

18. april 2001.

Telefonski razgovor “Vaše obimne i značajne aktivnosti pomažu ljudima da žive bolji život u miru, prijateljstvu i ljubavi... Svi znaju za Vaš rad u Ujedinjenim nacijama i izuzetno ga cene. Zaista, Vi ste povezani sa čitavim svetom i Vi delujete da podstaknete mirovne napore i duhovni razvoj čovečanstva... Sve čemu ste se posvetili – slikarstvo, muzika, poezija, crteži – povezano je sa mirom, mirom među ljudima i mirom među narodima...”

15. avgust 2001.

PismoŠri Činmoj predsedniku Gorbačovu:


Glavni ključ srca sveta”

“Predsednik Gorbačov:

Čovek kakvog nema među milionima,

Srce kakvog nema među milijardama

I duša kakve nema među trilionima.”


“Ti si najvoljeniji

Od nekolicine

Koje će ovenčati

Bog Otac na Nebu

I Bog Majka na zemlji

Zbog tvojih vrhunski neuporedivih doprinosa

Promeni lica i sudbine

Svetske zajednice koja pati.”
“Slobodu gajiš, slobodu daješ, slobode si blaženstvo!

Sunce oslobođenja od noći podele sveta.

Izvor mira i ljubavi, Mihail,

Ushićenje jedinstva Neba i zemlje.

Gorbačov, Gorbačov, sveopšta mirom procvala voćka.

Glavni ključ srca sveta, oslobodilac sveta od okova.”
“Dve Nemačke ispraznile su

Bujice svojih suza

I zaslepljujuće strahove

U tvom prostranom srcu jedinstva.”
“Neka danas,

Na njegov 70. rođendan

2. mart 2001.

Srce čitavog sveta

Peva najzahvalnije, najslađe

I najzanosnije

Pesme zahvalnosti predsedniku Gorbačovu

Pod divovskim drvetom njegovog života.”
“Pridružiti se predsedniku Gorbačovu

Znači pridružiti se mudrošću prožetom krugu

I obgrliti čudo preobražaja sveta.”“Božije Ruke

Sa smeškom i pouzdanjem

Oblikuju svet

Pomoću ruku

Svog voljenog sina

Mihaila Gorbačova.”