SriChinmoy.org
bs More about Sri Chinmoy
x
Sri Chinmoy

Kada moć ljubavi
Zameni ljubav prema moći
Čovek će dobiti novo ime:
                Bog

Šri Činmoj je duhovni učitelj koji nastoji da inspiriše i duševno služi čovečanstvo svojim molitvama i meditacijama, spisima, muzikom i umetničkim radom.

Nadamo se da će jednostavnost, čistota i svetlost Šri Činmojevih dela inspirisati i vas.